Klanten doen betalen via dagvaarding, IOS invordering of een incassobureau?

Terug
Jürgen Vogels 12 Jun, 2019

Uw klant wil niet betalen, wat nu?

Als uw klant weigert om uw openstaande facturen te betalen, dan heeft u verschillende opties om alsnog aan uw geld te geraken. U kan een minnelijke incassoprocedure opstarten, uw klant dagvaarden en via de rechtbank betaling afdwingen of kiezen voor een buitengerechtelijke invorderingsprocedure. Incassobureau Trivion geeft tekst en uitleg bij die 3e optie, de IOS invordering, zodat u de juiste keuze maakt.

Wat is IOS invordering?

Sinds 2 juli 2016 kan u onbetaalde factuurbedragen innen via een buitengerechtelijke invorderingsprocedure. Deze IOS invordering (Invordering Onbetwiste geldSchulden) verloopt via een gerechtsdeurwaarder en zonder tussenkomst van een rechtbank. Zodoende biedt de IOS procedure een alternatief voor de klassieke gerechtelijke invorderingsprocedure via de Kamer van Koophandel.

Hoe verloopt IOS invordering?

Een factuur invorderen via de procedure Invordering Onbetwiste geldSchulden gebeurt in 3 stappen:

 1. Een advocaat gaat na of het dossier aan alle voorwaarden van de IOS procedure voldoet. Is dat het geval, dan wordt een gerechtsdeurwaarder aangesteld.
 2. De gerechtsdeurwaarder stuurt een laatste aanmaning en een antwoordformulier naar de debiteur. Die krijgt de keuze om de openstaande facturen meteen te betalen, een afbetalingsplan aan te vragen of de verschuldigde som alsnog geheel of gedeeltelijk te betwisten.
 3. Na 1 maand zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen mits de debiteur geen betaling heeft gedaan, geen afbetalingsplan heeft aangevraagd en de factuur niet betwist heeft. Dit PV kan u vergelijken met het vonnis dat de Rechtbank van Koophandel uitspreekt om gedwongen uitvoering toe te laten (bv. uitvoerend beslag op de bankrekening van uw klant).

Een succesvolle IOS invordering kan bijgevolg al in 1 maand en 8 werkdagen afgerond zijn. Zo verloopt factuurinvordering veel sneller en voordeliger dan bij klassieke juridische invorderingsprocedures. Alleen zijn er ook enkele aandachtspunten en addertjes die u best in overweging neemt…

De voorwaarden, nadelen en risico’s bij Invordering Onbetwiste geldSchulden

Invordering Onbetwiste geldSchulden kan enkel toegepast worden:

 • voor onbetwiste geldschulden nav een contractuele verbintenis (bv. vervallen facturen)
 • voor invordering van B2B facturen waarbij beide partijen ingeschreven zijn in de KBO
  (geen facturen aan particulieren of publieke overheden dus)
 • bij debiteuren die niet failliet werden verklaard of in gerechtelijke reorganisatie verkeren

In tegenstelling tot de minnelijke en klassieke gerechtelijke invordering, mag u bij IOS invordering de forfaitaire schadevergoedingen en verwijlintresten niet volledig zelf bepalen. Die mogen bij de IOS procedure slechts maximum 10% van de hoofdsom bedragen. Zelfs wanneer uw Algemene Verkoopsvoorwaarden andere bedragen vermelden, blijft de maximale meerkost begrensd!

De gerechtsdeurwaarder is niet bevoegd om zich inhoudelijk uit te spreken bij een eventuele factuur betwisting. Van zodra de niet-betalende klant de factuur betwist, moet de gerechtsdeurwaarder de invorderingsprocedure staken en zal u zich alsnog tot de rechtbank moeten wenden. In dat geval is alle reeds genomen moeite voor niets geweest.

Het gevaar zit hem bij de IOS procedure vooral in de staart. De debiteur heeft tijd tot 1 maand na de betekening om via het antwoordformulier alsnog de factuur in kwestie te betwisten. Doet die dat op de laatste dag, dan bent u een dikke maand van uw kostbare tijd kwijt en moet u alsnog een alternatieve procedure opstarten.

De kosten voor succesvolle IOS invordering liggen aanzienlijk lager dan bij de klassieke juridische invordering via de rechtbank. Er moeten immers geen rolrechten, registratiekosten, expeditie rechten en dagvaardingskosten. betaald worden. De debiteur draait bovendien op voor de kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Alleen moet u die deurwaarderskosten wel eerst voorschieten. De eventuele advocaten kosten die u betaald heeft tijdens het IOS traject kan u helaas NIET op de schuldenaar verhalen. Het is dus zeker aangeraden om de kostenbatenanalyse te maken voor u een IOS procedure opstart.

Het alternatief voor het alternatief?

Eerst een minnelijke incassoprocedure proberen via incassobureau Trivion alvorens een IOS traject te starten, kan u heel wat ergernis en tijdverlies besparen:

 • Het incassodossier wordt al binnen de 24 u opgestart en in de meeste gevallen volgen de betalingen al erg snel. Bij IOS invordering moet u sowieso een dikke maand op uw geld wachten.
 • U hoeft geen kosten voor te schieten en u betaalt bij succesvolle incasso helemaal niets dankzij het No Cure, No Pay principe. U start de invordering dus zonder enig risico.
 • Uw klant wordt niet meteen geconfronteerd met een gerechtsdeurwaarder. Wij gaan op een vriendelijke, doch kordate manier aanmanen om uw positieve klantrelaties te beschermen.
 • Blijft de klant weigeren om te betalen dan kan u na de minnelijke incasso nog steeds een juridische vervolgprocedure starten zonder dat u daarvoor nieuwe partners moet aanspreken.

Doe zelf de vergelijkende test!

Heeft u twee of meer openstaande klantvorderingen? Test het verschil tussen IOS invordering en minnelijke incasso via Trivion dan vooral uit. Zet ons aan het werk met een testdossier of contacteer ons om meer informatie over onze aanpak en tarieven te ontvangen.

STUUR ONS EEN TESTDOSSIER

Welk incassobureau kiezen en waarop letten?

21 Feb, 2018

Welk incassobureau kiezen en waarop letten?

Gewoon proberen en zien welk incassobureau het best bij uw onderneming past. Of springt u toch liever iets voorzichtiger met uw (klanten)portefeuille en bedrijfsimago om?

Uw klant vraagt uitstel van betaling. Kan en moet u dat toestaan?

21 Feb, 2018

Uw klant vraagt uitstel van betaling. Kan en moet u dat toestaan?

Natuurlijk verwacht u een stipte betaling van uw klanten. Maar het kan altijd voorvallen: u stuurt uw factuur naar een uiterst tevreden klant en die vraagt meteen uitstel van betaling. Wat nu?

Incasso of factoring en waar zitten de verschillen juist?

21 Feb, 2018

Incasso of factoring en waar zitten de verschillen juist?

U wilt uw klanten sneller doen betalen zodat u over voldoende werkingskapitaal blijft beschikken? Bij Trivion kan dat op verschillende manieren. Kiest u best voor incasso of factoring?

Hoeveel professionele incasso bij Trivion kost én oplevert?