In de meeste gevallen betaalt u helemaal geen incassokosten!

Billijke incasso tarieven voor alle partijen

Betaalbare incasso voor iedereen, ongeacht de grootte van het bedrijf of de jaaromzet en billijke incassokosten voor alle partijen. Dat zijn 2 principes waar we bij incassobureau Trivion veel belang aan hechten. U mag er ook op rekenen dat we ook de kosten voor uw klant zoveel mogelijk beperken. Dat komt de commerciële lange termijn relaties met uw debiteuren uiteraard alleen maar ten goede.

Over dat No Cure, No Pay principe

Bij incassobureau Trivion heeft u niets te verliezen en betaalt u nooit te veel incassokosten. In tegendeel zelfs, want vaak betaalt u zelfs helemaal niets!

Voor minnelijke invordering van facturen met No Cure, No Pay garantie geldt enerzijds dat u geen incassokost hoeft te betalen als we niet in onze opdracht zouden slagen. Anderzijds zullen de geïnde nalatigheidsinteresten en schadebedingen normaal volstaan om onze prestaties te vergoeden. Die bijkomende aanmaningskosten worden gebaseerd op uw Algemene Verkoopsvoorwaarden en zullen nooit de wettelijk toegelaten maximumpercentages overschrijden. Zo blijft de incassokost ook voor uw debiteur beperkt.

Enkel indien we wél de hoofdsom of een gedeelte daarvan zouden innen (zonder die extra interesten en kosten) zullen we een billijke commissie aanrekenen. Daarvoor wordt een degressief commissiepercentage gehanteerd naar gelang de grootorde van de hoofdsom. Wedden dat ook die percentages u aangenaam zullen verrassen?

Een overzicht van onze incassokosten

Minnelijke invordering van nationale en/of internationale facturen verloopt bijna altijd via een No Cure, No Pay overeenkomst.

 • Debiteur betaalt hoofdsom, schadebedingen en interesten
  => u ontvangt de volledige hoofdsom
  => saldo als vergoeding voor Trivion
 • Debiteur betaalt enkel hoofdsom of een gedeelte daarvan
  => u ontvangt het volledige geïnde bedrag
  => Trivion rekent u de afgesproken, billijke commissie aan
 • Debiteur betaalt niet
  => u betaalt helemaal niets
  => Trivion neemt eventuele gemaakte kosten op zich en bezorgt u een fiscaal attest van niet-betaling om eventueel voorgefinancierde btw terug te vorderen
 • Debiteur is in faling of bij vonnis failliet verklaard?
  => u betaalt geen incassokosten
  => Trivion bezorgt de nodige documenten voor uw boekhouding en attest voor btw-teruggaaf

Vraag een prijsofferte

Indien de debiteur na het minnelijke invorderingstraject blijft weigeren om de openstaande schuld te voldoen, kan een juridische procedure worden opgestart. Daarvoor zal Trivion u een opvallend redelijke, forfaitaire dossierkost aanrekenen. Nadien betaalt u geen extra invorderingskosten meer!

Blijkt de factuur onbetwist en de tegenpartij insolvabel, in faling of bij vonnis failliet verklaard, dan neemt Trivion de gemaakte kosten en erelonen van de advocaat en/of deurwaarder op zich.

Vraag een prijsofferte

Voor volledig of gedeeltelijk debiteurenbeheer zullen we steeds een prijsofferte op maat uitwerken. Hetzelfde geldt voor credit management consultancy aan uw interne debiteurenadministratie.

Vraag een prijsofferte

Debiteurenfinanciering, waarbij de factoring maatschappij het grootste deel van uw uitgaande factuurbedragen (ongeveer 80 à 90%) binnen de 3 werkdagen voorschiet, verloopt op commissiebasis. Het percentage wordt daarvoor bepaald in functie van het aantal verkoopfacturen, debiteuren en de geraamde omzet. Meer uitleg over onze factoring tarieven en een verduidelijkend rekenvoorbeeld kan u terugvinden op de Factoring-kmo website.

 • No Cure, No Pay incasso tarieven en voorwaarden gelden enkel voor niet-betwiste facturen.
 • Ook bij internationale incasso hoeft u geen kosten te betalen als we geen betaling kunnen vorderen.
 • De geldende incassokosten en tarieven kunnen variëren in functie van de grootorde van de hoofdsom en het aantal openstaande facturen en zullen steeds vooraf bevestigd worden.
 • Maatwerk incasso op regelmatige basis of een combinatie van verschillende incassodiensten is ook mogelijk op aanvraag. Hiervoor zal steeds een maatwerk prijsofferte worden opgesteld.
 • Bedragen ontvangen op de derdenrekening worden (na eventuele aftrek van commissies) uiterlijk binnen de 14 dagen naar uw rekening overgeschreven.

Klaar om te rekenen?

Neem contact met ons op om meer over onze incasso diensten en tarieven te vernemen of bezorg ons meteen wat indicatieve cijfers om een prijsofferte op maat te ontvangen.

LET’S DO THE TEST !

Hoeveel professionele incasso bij Trivion kost én oplevert?