Hoe we uw openstaande facturen laten betalen

Super snel en heerlijk eenvoudig

Met Trivion als incassopartner kan u uw klanten opvallend snel uw openstaande facturen laten betalen zonder dat het u veel tijd en energie kost. U hoeft alleen maar de nodige informatie te bezorgen zodat wij het dossier kunnen opstarten en that’s it. Wij volgen alles nadien verder voor u op en sturen u een berichtje van zodra de betaling ontvangen is. Zo kan u uw kostbare tijd volledig aan de verdere uitbouw van uw zaak spenderen.

Bedragen die we op onze derdenrekening ontvangen, worden binnen de 48 uur naar uw rekening overgeschreven. Afhankelijk van de gekozen incassodienst kan onze commissie meteen bij die overschrijving van het bedrag afgetrokken worden of nadien gefactureerd. Als er al incassokosten zijn natuurlijk, want dankzij de No Cure, No Pay garantie betaalt u in de meeste gevallen helemaal niets voor onze prestaties.

Uw incassodossier wordt al binnen de 24 uur opgestart en in 92% van de gevallen kunnen we wanbetalers openstaande facturen laten betalen!

Maar hoe gaan we nu precies te werk om uw klanten de openstaande facturen te laten betalen?

Beproefde incassoprocedures

 1. Dossier indienen
  U bezorgt ons de contactgegevens van de debiteur en een kopie van de openstaande facturen en voorgaande communicaties via uw Trivion klantenpagina, e-mail of fax.
 2. 1e aanmaning
  Binnen de 24 u nadat u een incassodossier heeft ingediend, versturen wij al een eerste betalingsherinnering naar uw klant. Een erg snelle opstart dus.
 3. 2e aanmaning
  Heeft uw klant nog niet betaald binnen de 15 dagen na verzending van de eerste aanmaningsbrief, dan gaan we een 2e aanmaning verzenden.
 4. 3e aanmaning
  7 dagen na verzending van de tweede aanmaning wordt een derde en laatste aanmaning verstuurd.
 5. Andere communicatiekanalen
  Geen betaling ontvangen na 3 aanmaningsbrieven? Dan gaan we de debiteur via andere kanalen aanspreken. We bespreken met u welke dat kunnen zijn.
 6. Credit check
  Blijft een betaling uit, dan gaan we via een solvabiliteitsonderzoek na of een juridische incassoprocedure zinvol kan zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het dossier, uiteraard na overleg met u, afgesloten en betaalt u geen kosten.

Heeft de minnelijke incassoprocedure geen betaling opgeleverd ? Dan kan een juridische incassoprocedure worden opgestart. Hiervoor werken we samen met professionele advocaten en deurwaarders.

 1. Onze invorderaars brengen alle gegevens en genomen stappen in kaart en overlopen het dossier met onze advocaat.
 2. De advocaat zal een ontwerp van dagvaarding opstellen en dit aan de gerechtsdeurwaarder bezorgen. Zo kan die de solvabiliteit van uw debiteur controleren en nagaan of:
 • er sprake is van collectieve schuldenregeling, gerechtelijke bescherming of faillissement
 • er al beslag werd gelegd op roerende of onroerende goederen door andere schuldeisers
 • de debiteur wel voldoende solvabel is om de openstaande vordering te kunnen betalen

Als dit allemaal niet van toepassing is, wordt de dagvaarding formeel bij de debiteur betekend en de rechtsdag vastgelegd worden.

 1. De bevoegde rechter leidt het dossier in en uiterlijk 30 dagen later een afschrift van het vonnis aan de advocaat en gerechtsdeurwaarder overmaken. Die gaan het originele en ondertekende vonnis opvragen zodat de advocaat een definitieve afrekening voor de debiteur kan opmaken. Die krijgt dan 30 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen of verzet aan te tekenen.
 2. Ontvangen we geen betaling binnen de vooropgestelde termijn, dan schiet de gerechtsdeurwaarder in actie. Die kan bijvoorbeeld beslag leggen op roerende en/of onroerende goederen, loonbeslag of een uitvoerend derdenbeslag eisen.

Debiteurenbeheer waarbij we de gedeeltelijke of gehele debiteurenadministratie uit handen nemen, verloopt altijd is altijd maatwerk. U bepaalt immers zelf voor hoeveel en welke klanten u de factuuropvolging wilt uitbesteden. Hoe we uw debiteuren zullen aanspreken en benaderen en omgaan met wanbetalers wordt ook steeds vooraf met u overlegd.

Het volledige traject bij factoring van factuuropmaak tot en met de betaling kan u terugvinden op factoring-kmo.be. Of neemt u even contact met ons op zodat we het traject voor factuur bevoorschotting verder aan u kunnen toelichten?

U mag op beide oren slapen

 • professioneel en erkend incassobureau
  We staan onder het toezicht van de F.O.D. Economie (inschrijvingsnummer 213483) en volgen de incassowet van 20.12.2012 (Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden) op de voet. Geen wettelijk verboden schuldinvordering of boeman praktijken dus, maar een wettelijk correcte en zelfs klantvriendelijke invordering.
 • permanent inzicht in dossiers
  Welke stappen we precies ondernemen en hoe uw debiteur daarop reageert? U kan het allemaal tot in detail volgen via uw persoonlijke login voor het Trivion klantenportaal.
 • klantvriendelijke incasso
  Natuurlijk willen we zo snel en volledig mogelijk vorderen, maar we verliezen uw commerciële belangen zeker niet uit het oog. We gaan uw klanten zo respectvol mogelijk benaderen en de incassokosten voor uw debiteuren zoveel mogelijk beperken om een eventuele toekomstige samenwerking zeker niet in het gedrang te brengen.

Zet vandaag nog de eerste stap!

Om te ontdekken hoe en hoe snel we betalingen innen, kan u ook gewoon een incassoprocedure opstarten. Bezorg ons wat cijfers en dossier informatie en ontdek zelf hoe eenvoudig openstaande facturen laten betalen kan zijn.

TEST ONZE SERVICE ZELF UIT

Hoeveel professionele incasso bij Trivion kost én oplevert?