Uw klant vraagt uitstel van betaling. Kan en moet u dat toestaan?

Terug
Jürgen Vogels 21 Feb, 2018

Als de gevreesde vraag wordt uitgesproken

Het komt helaas nog al te dikwijls voor. U heeft topwerk of kwaliteitsproducten afgeleverd bij een tevreden klant, maar dan volgt de factuur en uw klant vraagt uitstel van betaling. Zucht…

Wil, kan en moet u betalingsuitstel toestaan en hoe verzekert u zich ervan dat de factuur dan wél stipt en volledig betaald wordt?

Wat zegt de wet?

U bepaalt zelf welke betalingstermijn u met uw klant afspreekt. U bent ook niet wettelijk verplicht om betalingsuitstel toe te staan als uw klant daarom vraagt. Wanneer u dat echter wél toekent, dient u rekening te houden met enkele juridische aandachtspunten naar gelang het type klant.

Voor facturen tussen ondernemers is er niets aan de hand, maar bij facturen aan particuliere consumenten bent u best extra waakzaam. Verkopen aan particulieren vallen immers onder de relatief strenge wettelijke consumentenbescherming.

  • U mag een betalingsuitstel (krediet) toestaan, maar nooit een afbetalingsplan afdwingen. Dat kan alleen via een gerechtelijk vonnis.
  • Als u een uitgestelde betaling overeenkomt zonder bijkomende kosten of tegen een minieme kost van om en beide 5 euro (bedrag te indexeren)op maandbasis, is er niets aan de hand en kan zo’n betalingsregeling vrij eenvoudig verlopen.
  • Vraagt u wel een vergoeding voor een verkoop op afbetaling, dan dient u rekening te houden met de wet op het consumentenkrediet. Er geldt dan onder meer een strenge informatieplicht en u moet ook de kredietwaardigheid van de consument controleren. Dat kan via Het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) mits u daarvoor vooraf een overeenkomst met de Nationale Bank getekend heeft. Blijkt de klant niet solvabel genoeg om de lening te kunnen terugbetalen, dan mag u in principe geen krediet verlenen.

Tips en aandachtspunten bij betalingsuitstel tussen ondernemers

Wanneer uw klant vraagt om uitstel van betaling bent u niet verplicht om dat verzoek in te willigen, maar het is meestal wel de meest verstandige beslissing. Beter een klant die te laat betaalt of gespreid betaalt, dan een klant die helemaal niet betaalt, nietwaar?

De factuur gespreid laten betalen in verschillende deelbetalingen vermindert het risico op niet-betaling sterk ten opzichte van een uitgestelde betalingstermijn voor de volledige factuur. Die tussentijdse betalingstermijnen zo kort mogelijk en de af te lossen sommen zo laag mogelijk houden is daarbij zeker interessant.

Wanneer een klant vraagt om uitstel van betaling, is dat vaak een alarmsignaal dat er grotere betalingsmoeilijkheden zijn. En dat is vast niet alleen het geval voor uw factuur. Er is dan ook een groter risico dat uw klant uiteindelijk alsnog gerechtelijke bescherming of een faillissement zal inroepen en dat uw factuur onbetaald blijft. Daarom is het cruciaal dat u de ontvangst van elke deelbetaling stipt opvolgt en meteen ingrijpt als de afgesproken termijn overschreden wordt.

De keuze is aan u, maar het is zeker aangeraden om toch interesten aan te rekenen. Zo heeft u een stok achter de deur als het fout zou lopen. U kan de interesten bovendien alsnog kwijtschelden als de gemaakte betalingsregeling correct werd gevolgd. Houdt eventuele interesten in elk geval redelijk.

Een betalingsregeling die afwijkt van de vervaldatum op uw factuur en de bepalingen in uw Algemene Voorwaarden wordt bij voorkeur op papier gezet om discussie achteraf te vermijden. Dat doet u best in een afzonderlijke brief die u ook door de debiteur in kwestie laat ondertekenen.

Goede afspraken, maken goede vrienden! Vat daarom alle gemaakte afspraken overzichtelijk samen.

  • Hoeveel betalingstermijnen staat u toe? Welke sommen moeten wanneer voldaan worden? Rekent u bijkomende kosten aan voor het betalingsuitstel en hoeveel?
  • Wat met toekomstige leveringen? Misschien is een contante betaling bij elke nieuwe levering tot de achterstallige facturen voldaan zijn geen onverstandige afspraak?
  • Dat het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar wordt, indien de gemaakte afspraken niet correct worden nagekomen, kan u ook best in de brief vermelden.
  • Bij een handgeschreven schuldbekentenis laat u het bedrag best in cijfers én voluit schrijven door de klant om eventuele betwisting in de rechtbank te vermijden.

De interesten en vergoedingen die u voor het betalingsuitstel heeft afgesproken, worden beter in een afzonderlijk en ondertekend document samengevat, dan onmiddellijk gefactureerd. Die factuur zal namelijk bij uw omzet geteld worden waardoor u meer belastingen moet belastingen. En u wilt toch niet extra moeten betalen omdat uw klant u niet betaalt? Bovendien wordt het zo een pak minder omslachtig als u de bijkomende vergoeding nadien toch nog zou kwijtschelden.

Bij verbonden vennootschappen (ondernemingen die door dezelfde personen of rechtspersonen bestuurd worden) moet u wél interesten aanrekenen. Met deze maatregel wil de wetgever misbruik tegengaan waarbij geld van de ene vennootschap naar de andere wordt versluisd.

Bij Trivion zullen we in dit geval altijd contact opnemen met de schuldeiser, u dus, om de mogelijkheden en voorkeuren te bespreken.

Conclusie

U bent niet verplicht om een betalingsregeling uit te werken of betalingsuitstel aan uw klanten toe te staan.

Bij krediet aan particuliere consumenten rekent u best geen extra kosten voor het krediet aan. Wilt u dat wel doen, dan laat u zich best extra informeren over de wettelijke formaliteiten rond consumentenkrediet.

Uitgestelde betaling toestaan aan B2B-klanten is niet verplicht, maar meestal wel commercieel interessant. U zet de gemaakte afspraken best op papier in een aparte brief en volgt de afgesproken betaaltermijnen best erg stipt op. Al kan u er ook gewoon voor opteren om de openstaande facturen te innen volgens de reguliere invorderingsprocedures met verhoging van de wettelijke rente en incassokosten.

Iets te omslachtig naar uw zin?

Met het professionele debiteurenbeheer van Trivion heeft u een totaaloplossing waarbij u zich niets meer van betaaltermijnen en afbetalingsplannen hoeft aan te trekken.

Vraag een offerte

Welk incassobureau kiezen en waarop letten?

21 Feb, 2018

Welk incassobureau kiezen en waarop letten?

Gewoon proberen en zien welk incassobureau het best bij uw onderneming past. Of springt u toch liever iets voorzichtiger met uw (klanten)portefeuille en bedrijfsimago om?

Incasso of factoring en waar zitten de verschillen juist?

21 Feb, 2018

Incasso of factoring en waar zitten de verschillen juist?

U wilt uw klanten sneller doen betalen zodat u over voldoende werkingskapitaal blijft beschikken? Bij Trivion kan dat op verschillende manieren. Kiest u best voor incasso of factoring?

Zo kan u uw klanten sneller doen betalen.

12 Jun, 2019

Zo kan u uw klanten sneller doen betalen.

Hoopt u of wéét u dat uw klanten op tijd gaan betalen? Met een proactieve aanpak kan u klanten sneller doen betalen, nog voor de afgesproken betaaltermijn verstrijkt.

Hoeveel professionele incasso bij Trivion kost én oplevert?